O KANCELARII

Stworzyliśmy zespół doświadczonych prawników i rzeczników patentowych, którzy sprawdzają się na wielu polach. Mamy już za sobą wiele projektów i spraw zakończonych sukcesami. Nie da się wymienić ich wszystkich jak też nie da się wymienić wszystkich Klientów, którym pomagaliśmy, ale fakt, że głównie trafiają do nas nowi Klienci z polecenia, świadczy o naszej skuteczności i zadowoleniu naszych dotyczasowych Klientów.

Prowadzimy sprawy z zakresu praw własności intelektualnej i przemysłowej jak również pozostałe sprawy prawne.W sprawach z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej doradzamy i reprezentujemy przed wszystkimi sądami i urzędami.

W szczególności przeprowadzamy badania praw własności przemysłowej w celu ustalenia potencjalnych ryzyk kolizji z innymi prawami oraz w celu badania stanu techniki. Dokonujemy zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych. Prowadzimy postępowania we wszystkich sprawach własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie. Prowadzimy również sprawy sądowe cywilne (w tym zabezpieczające roszczenia i dowody), administracyjne, celne, karne przed wszystkimi sądami.

W zakresie pozostałych spraw prawnych mamy bogatą praktykę w wielu dziedzinach prawa. W naszym zespole są radcy prawni i adwokaci oraz aplikanci. Obsługujemy klientów korporacyjnych, dla których przygotowujemy zarówno dokumenty wewnątrzorganizacyjne jak regulaminy, statuty, umowy pracownicze, jak też umowy z kontrahentami (w tym umowy w języku angielskim). Pomagamy głównie w sprawach z zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, wykroczeniowego i karnego, pracy, budowlanego oraz w sprawach tzw. "frankowiczów". Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych oraz windykację i egzekucję roszczeń. 

POWRÓT

Przejdź do