ZESPÓŁ

Katarzyna Kręźlewicz

Katarzyna Kręźlewicz

Radca Prawny Rzecznik patentowy

Katarzyna Kręźlewicz

Radca Prawny Rzecznik patentowy

KATARZYNA KRĘŹLEWICZ - rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Allicante (OHIM). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Studiowała także prawo na Uniwersytecie w Cassino/Włochy. W 2008 r. ukończyła aplikację rzecznikowską organizowaną przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor nauk prawnych. Od 2017 r. radca prawny. Ponadto ukończyła z najlepszą notą kurs ?Iternational legal skills program? organizowany przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz Center for International Legal Studies w Salzburgu, a także szkolenie ?Prawo europejskie w praktyce?. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych i zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także proceduralnych aspektów ochrony własności intelektualnej, reprezentując klientów w procesach sądowych, przygotowując i negocjując umowy, a także sporządzając na ich zlecenie opinie prawne.

Michał Jędrzejewski

Michał Jędrzejewski

Partner Zarządzający

Michał Jędrzejewski

Partner Zarządzający

MICHAŁ JĘDRZEJEWSKI - rzecznik patentowy oraz europejski rzecznik patentowy od 2005 r., zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Założyciel i partner zarządzający w KJP Kurcman Jędrzejewski i Partnerzy. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Przemysłowej w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w latach 2009-2012. Obecnie Sędzia Sądu Odwoławczego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Sekretarz tego Sądu. Członek Komisji Legislacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patnetowych oraz jej Sekretarz. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2000 r. w jednej z wiodących warszawskich kancelarii patentowych. Następnie przez 10 lat współtworzył kolejną kancelarię patentową. 

Specjalizuje się w sprawach dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Opracowuje i wdraża strategie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej. Ponadto prowadzi postępowania sądowe w zakresie ochrony praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje także klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Paweł Kurcman

Paweł Kurcman

Partner Zarządzający

Paweł Kurcman

Partner Zarządzający

PAWEŁ KURCMAN - radca prawny i rzecznik patentowy od 2008 r.  oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Założyciel i partner zarządzający w KJP Kurcman Jędrzejewski i Partnerzy. Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej UW. W przeszłości pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Od XI. 2017 r. Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Przewodniczy również Komisji Legislacyjnej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Wieloletni wykładowca dla rzeczników patentowych i aplikantów zrzeszonych w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych oraz dla radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa budowlanego, prawa gospodarczego, prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa nieuczciwej konkurencji, prawa rodzinnego, prawa wspólnot mieszkaniowych. Prowadzi z sukcesami wiele skomplikowanych i trudnych postępowań sądowych zarówno w sprawach własności intelektualnej i przemysłowej jak też w pozostałych specjalizacjach prawnych. Reprezentuje również Klientów przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie. 

Przejdź do