DOMENY INTERNETOWE

Domeny internetowe są w dobie komunikacji elektronicznej niezbędnym środkiem do prowadzenia jakiejkolwiek działalności w internecie. Dlatego tak ważne jest powierzenie odzyskiwania lub ściganie naruszycieli domen profesjonalistom. 

Do najczęstszych naruszeń domen internetowych należy zaliczyć: cybersquatting (rejestracja domen identycznych ze znakami towarowymi, nazwami firm, nazwiskami lub pseudonimami), typosquatting (rejestracja domen z błędem [literówką], zachowując podobieństwo do innych cudzych domen zawierających znaki towarowe, nazwy firm lub nazwisk lub pseudonimów), cyberwildcatting (rejestracja domen identycznych ze znakami towarowymi, nazwami firm, nazwiskami lub pseudonimami na dużą skalę w celu późniejszej odsprzedaży), cyber smearing (rejestracja ośmieszających domen internetowych zawierających znaki towarowe, nazwę firmy czy nazwisko lub pseudonim z dodatkowym, ośmieszającym słowem).

Prowadzimy sprawy z zakresu domen internetowych ".pl" przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych działającym przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.  

W zakresie domen ?.eu? reprezentujemy klientów przed czeskim Sądem Arbitrażowym w Pradze (Sąd Arbitrażowy przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej). Sąd ten ustanowiony został jedynym sądem polubownym rozpatrującym spory dotyczące domen ".eu".

W zakresie większości pozostałych domen, pomagamy klientom reprezentując ich przed Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie.

POWRÓT

Przejdź do