PRAWO AUTORSKIE

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Utworami mogą być m.in. utwory wyrażone słowem, symbolami, znakami graficznymi, utwory plastyczne, fotograficzne, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, urbanistyczne, muzyczne, sceniczne, audiowizualne. 

Nasza Kancelaria specjalizuje się w przygotowaniu i analizie wszelkiego rodzaju umów dotyczących praw autorskich. Prowadzimy sprawy naszych Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym dotyczących m.in. naruszeń osobistych i majątkowych praw autorskich przed wszystkimi sądami oraz w postępowaniach arbitrażowych.

Dostarczamy kompleksową obsługę prawną agencjom reklamowych, startup-om, producentom filmowym i reklamowym, wydawnictwom, biurom projektowym i architektonicznym oraz innym podmiotom u których występują prawa autorskie.

Badamy status posiadanych praw i dokonujemy wycen praw zwłaszcza w projektach przenoszenia tych praw i ich licencjonowania. 

POWRÓT

Przejdź do