ZNAKI TOWAROWE

Znaki towarowe to często najdroższy składnik majątkowy każdego przesiębiorstwa. To coś, co wyróżnia przedsiębiorcę na rynku. 

Dlatego warto zadbać nie tylko o zarejestrowanie logo, elementu słownego, sloganu reklamowego, nazwy firmy, nazwy usługi lub towaru ale też o jego późniejszą ochronę i utrzymanie tego prawa w mocy.

Budowanie strategii ochrony tego prawa w przesiębiorstwie to nasza specjalność. 

Dokonujemy zgłoszeń znaków towarowych w Polsce w Urzędzie Patentowym RP oraz za granicą, w szczególności przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante oraz przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie i prowadzimy tam postępowania sporne dotyczące kolizyjnych zgłoszeń znaków towarowych. 

Specjalizujemy się w analizie praw do znaku towarowego. Przeprowadzamy stosowne badania w dostępnych w Polsce i na świecie bazach znaków towarowych.

Przeprowadzamy analizy ryzyka podobieństw znaków towarowych oraz towarów i usług, dla których znaki mają być chronione.

Przygotowujemy wyceny praw do znaków towarowych w celu transferu tego prawa lub licencjonowania go dla innych podmiotów.

Prowadzimy również postępowania w sprawach naruszeń praw do znaków towarowych przed sądami powszechnymi, przed XXII Wydziałem Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w Warszawie, urzędami celno-skarbowymi oraz postępowania arbitrażowe.

POWRÓT

Przejdź do