Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej - posiedzenie komisji sejmowej - 10.01.2019

W dniu dzisiejszym Partner KJP - Pan Paweł Kurcman, reprezentując Polską Izbę Rzeczników Patentowych uczestniczył w posiedzeniu Komisji Sejmowej w sprawie nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej. Ustawa ma przede wszystkim na celu zhamornizowanie naszych przepisów z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych. Ustawa wprowadza wiele nowości, w tym przede wszystkim zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku w momencie jego zgłoszenia do ochrony. W trakcie posiedzenia Pan Paweł Kurcman wskazywał na konieczność przedłużenia vacatio legis w odniesieniu do wejścia w życie projektowanej noweli (w projekcie wskazano na wejście w życie po dniu jej opublikowania). Wprawdzie Dyrektywa wymusza jej wdrożenie do polskiego porządku prawnego do dnia 15 stycznia 2019 r. jednakże z uwagi na konieczność dalszego procedowania tej ustawy w Senacie, termin ten prawdopodobnie i tak nie zostanie dotrzymany.

 

Poniżej link z pełną transmisją posiedzenia. Wypowiedź Pana Pawła Kurcmana od 14:11:39

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=EE2AC6231D248342C1258369003B2589

 

 

Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej - posiedzenie komisji sejmowej - 10.01.2019
ZOBACZ WSZYSTKIE

Przejdź do