AKTUALNOŚCI

Jesteśmy partnerem międzynarodowej konferencji pt. ''Rethinking patent law as an incentive to innovation''.

W dniach 8-9 października 2018 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. '''Rethinking patent law as an incentive to innovation''. Organizatorami tej konferencji są Urząd Patentowy RP, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji i Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Nasza Kancelaria ma przyjemność współtworzyć tę konferencję jako jej partner (https://patentconference.uprp.pl/partners/). Przedmiotem konferencji jest analiza  podstawowej funkcji jaką ma prawo patentowe, a mianowicie stymulowanie innowacyjności. Podczas konferrencji zostaną poruszone wybrane zagadnienia z zakresu materialnego jak proceduralnego prawa patentowego, takie jak przedmiot patentu, zakres ochrony patentowej, a także środki ochrony prawnej i modele egzekwowania patentów (https://patentconference.uprp.pl/agenda/)

POWRÓT

Przejdź do