Dzień pierwszy międzynarodowej konferencji pt. "Rethinking patent law as an incentive to innovation" krótki brief

Wczoraj odbyło się wiele interesujących dyskusji między panelistami a uczestnikami konferencji naukowej pt. "Rethinking patent law as an incentive to innovation". Dyskusja dotyczyła głównie charakteru rejestracji patentów i ograniczeń prawa patentowego, umów handlowych i ich wpływu na innowacje, instrumentów prawnych stymulujących innowacje w przemyśle farmaceutycznym oraz sztucznej inteligencji w kontekście prawa patentowego.

Dzień pierwszy międzynarodowej konferencji pt. Dzień pierwszy międzynarodowej konferencji pt. Dzień pierwszy międzynarodowej konferencji pt. Dzień pierwszy międzynarodowej konferencji pt.
ZOBACZ WSZYSTKIE

Przejdź do