Konferencja pt. "Rola rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy" w dniu 12.10.2018 r.

Partner naszej Kancelarii Pan Mecenas Paweł Kurcman prowadził jeden z 3 paneli konferencji poświęconej tematyce roli rzecznika patentowego w gospodarce opartej na wiedzy. W ramach panelu zatytułowanego "Nowe rozwiązania - nowe wyzwania - rzecznik patentowy jako pełnomocnik przed krajowymi, unijnymi i międzynarodowymi organami administracji oraz sądami" Pan Mecenas Paweł Kurcman miał przyjemność moderować i wziąć udział w dyskusji na temat tego, jak postrzegany jest dotychczas rzecznik patentowy jako procesjonalny pełnomocnik i jakie działania powinny być podjęte w przyszłości, by ten profesjonalizm zwiększać. Pojawiło się kilka ciekawych wątków na tle współpracy rzecznik patentowy - sąd, jednakże sygnał płynący zwłaszcza od sędziów biorących udział w panelu jest taki, że poziom merytorycznego przygotowania rzeczników patentowych w sprawach własności przemysłowej jest na bardzo wysokim poziomie. Uczestnikami panelu byli: Pani Sędzia Beata Piwowarska - Przewodnicząca Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, Pani Sędzia Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz - Zastępca Przewodniczącego Wydziału Orzeczniczego VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Pan Andrzej Pyrża - Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, Pani Beata Suwała - Przedstawiciel EUIPO (rzecznik patentowy), Pan dr hab. Marcin Trzebiatowski (rzecznik patentowy), Pan Jarosław Markieta (rzecznik patentowy), Pan Robert Mroczek (rzecznik patentowy, pracownik KAS).

Konferencja pt. Konferencja pt. Konferencja pt. Konferencja pt. Konferencja pt.
ZOBACZ WSZYSTKIE

Przejdź do