WZORY PRZEMYSŁOWE

Wzory przemysłowe chronią wizualne (niefunkcjonalne) cechy wyrobów. Przykładowo w sytuacji, gdy wzór bieżnika na dnie buta sportowego służy celom użytkowym, to jego unikalny wygląd danego wzoru może być przedmiotem zgłoszenia wzoru przemysłowego. Wzorem może być nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu (wyrobu).

Wyroby, które konkurują na rynku, przynajmniej częściowo w oparciu o ich wygląd lub estetykę, szczególnie nadają się do ochrony jako wzory przemysłowe.  Do takich wyrobów można zaliczyć: biżuterię, odzież, sprzęt RTV, ale też butelki czy domowe przyrządy AGD.

Dokonujemy zgłoszeń wzorów przemysłowych w Polsce w Urzędzie Patentowym RP oraz za granicą, w szczególności przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante oraz przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej w Genewie i prowadzimy tam postępowania sporne.

Przeprowadzamy badania wzorów przemysłowych w bazach danych w Polsce i na świecie. 

Prowadzimy również postępowania w sprawach naruszeń praw do wzorów przemysłowych przed sądami powszechnymi, przed XXII Wydziałem Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w Warszawie, urzędami celno-skarbowymi oraz postępowania arbitrażowe.

POWRÓT

Przejdź do